Polityka Prywatności

Prywatność i bezpieczeństwo danych Klientów FIXBIT sp. z o.o. (dalej FIXBIT) jest jednym z naszych priorytetów. Jest dla nas istotne, by klienci mieli poczucie, że mogą na nas polegać, wiedząc, iż FIXBIT, zachowując najwyższą staranność swoich działań, zagwarantuje by dane i informacje były przetwarzane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, dla których zostały udzielone oraz chronione przed nadużyciami. Zapewnienie kompleksowego bezpieczeństwa oraz szeroko rozumiana ochrona danych to dla nas więcej niż tylko obowiązek przestrzegania wymogów statutowych i regulacyjnych – to także wyraźne świadectwo jakości naszych usług kierowanych do klientów i pracowników. 
I. Postanowienia ogólne.
1. Administratorem danych jest FIXBIT Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Święty Marcin 29/6, 61-806 Poznań i adresem: ul. Głogowska 348, 60-004 Poznań, NIP 7831739094, REGON 363961340, w ramach której prowadzony jest serwis.
2. Niniejszy Polityka Prywatności określa zasady i standardy obowiązujące w FIXBIT, w zakresie w jakim dla prawidłowego wykonania umów i świadczenia usług serwisowych, niezbędne będzie przetwarzanie danych oraz informacji powierzonych przez Klientów FIXBIT.
3. W zakresie w jakim zasady przetwarzania danych osobowych Klientów FIXBIT nie zostały uregulowane w niniejszej Polityce Prywatności, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu serwisu FIXBIT oraz zasad świadczenia usług serwisowych FIXBIT.
II. Przetwarzanie danych.
1. Poprzez złożenie zlecenia naprawy, Klient godzi się na dysponowanie przez FIXBIT danymi go dotyczącymi na zasadach określonych w niniejszym dokumencie. W zakresie danych osobowych Klient wyraża dobrowolnie zgodę na ich przetwarzanie przez FIXBIT w celu dokonywania naprawy urządzenia Klienta.
2. Przetwarzanie danych osobowych Klientów następuje zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz, w zakresie w jakim FIXBIT świadczy usługi na rzecz Klienta, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. W zakresie w jakim wynika to z wiążącej nas umowy (umowa naprawy), dane osobowe są przez FIXBIT przetwarzane wyłącznie w celu jej wykonania, zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. b) RODO, a w szerszym zakresie jedynie na podstawie zgody. Jeśli Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania drogą elektroniczną wiadomości od FIXBIT, w tym o charakterze reklamowym, marketingowym i promocjach (opcja newsletters), Jego dane przetwarzane są również w tym celu, na podstawie artykule 6 ust. 1 lit. a) RODO.
4. Dane osobowe przetwarzane są przez FIXBIT zawsze jedynie na czas niezbędny do realizacji celu, dla którego je zgromadziliśmy (wykonanie usługi lub dokonanie sprzedaży, co obejmuje również rozliczenie, zaksięgowanie, ewidencjonowanie zgodnie z przepisami prawa, postępowanie reklamacyjne i gwarancyjne). W przypadku gdy przetwarzanie danych opiera się na zgodzie, a cel jest stale realizowany (np. newsletters), przetwarzanie trwa do czasu cofnięcia zgody.
5. W sprawach danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych FIXBIT na adres mailowy: ag@fixbit.eu.
6. FIXBIT jako administrator danych osobowych Klienta, dba o bezpieczeństwo udostępnionych mu danych i podejmuje kroki uniemożliwiające dostęp do tych danych osobom nieupoważnionym.
7. Dane osobowe są przetwarzane przez FIXBIT oraz naszych podwykonawców w zakresie usług serwisowych, transportowych, usług internetowych, obsługi płatności, usług księgowych i prawnych.
III. Dane zbierane automatycznie (cookies).
1. Korzystanie ze strony internetowej FIXBIT powoduje automatycznie zbieranie danych dotyczących osób odwiedzających naszą stronę, takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
2. Dane te mogą być zbierane przez systemy FIXBIT, Google Analytics oraz wykorzystywane przez pliki cookies („ciasteczka”).
3. Służą one do podnoszenie jakości usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych towarów, tworzenie statystyk oglądalności, śledzenie preferencji Klienta.
4. Ich przetwarzanie polega również na profilowaniu naszych Klientów.
5. Dane te przetwarzane są wyłącznie przez FIXBIT i przez naszych zaufanych partnerów (Google Inc. oraz naszych partnerów, którym powierzamy działania wiązane z naszym marketingiem).
6. Ich przetwarzanie w powyższy sposób opiera się na udzielonej przez naszych Klientów uprzedniej zgodzie, o której mowa w artykule 6 ust. 1 lit. a) RODO. Ich przetwarzanie odbywa się do czasu cofnięcia przez Klienta zgody.
7. Pliki cookies, o których mowa w ust. 1, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Klienta podczas przeglądania strony internetowej FIXBIT. 
8. Pliki cookies zapamiętują preferencje Klienta, co umożliwia m.in.:
a) podnoszenie jakości Usług, 
b) poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych Towarów,
c) tworzenie statystyk oglądalności,
d) śledzenie preferencji Użytkownika.
9. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Klienta.
10. Klient może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Klienta.
11. Klient, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW. Proces plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.
12. Klient, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.
13. FIXBIT uprzedza, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze strony quickfix.pl, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jej opcji.

IV. Prawa osób, których dane dotyczą.
1. FIXBIT zapewnia realizację uprawnień swoich Klientów w zakresie danych osobowych, które ich dotyczą.
2. W stosunku do swoich danych Klient ma prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) żądania usunięcia swoich danych osobowych,
d) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
3. Jeśli Klient chce, by Jego dane zgromadzone przez FIXBIT zostały przeniesione do innego podmiotu, ma prawo tego zażądać od FIXBIT.
4. W przypadku kiedy przetwarzanie danych osobowych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą, zgodę tę osoba ta może cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
V. Postanowienia końcowe.
Niniejsza Polityka prywatności jest częścią Regulaminem FIXBIT dostępnego pod linkiem http://quickfix.pl/regulamin.