Gwarancja i reklamcja naprawy

Naprawiliśmy Twój sprzęt, już nawet zdążyłeś ucieszyć się sprawnie działającym ustrojstwem. A pewnego razu usterka powraca? Albo może jesteś na etapie wyboru serwisu i chcesz dowiedzieć się, jak wygląda proces reklamacji lub warunki gwarancji?

Gwarancja na naprawę

Okres gwarancji
0
miesięcy na wymianę baterii
0
miesięcy na resztę napraw
Chyba, że w trakcie naprawy ustaliliśmy indywidualny okres gwarancji.  Okres gwarancji zawsze znajdziesz na karcie naprawy, którą otrzymujesz wraz ze sprzętem po naprawie.
Gwarancja nie obejmuje​

Wad lub usterek będących następstwem uszkodzeń mechanicznych,

Oddziaływania zewnętrznych czynników w tym termicznych i chemicznych;

Usterek z powodu zalania;

Oprogramowania;

Uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, składowania lub w trakcie transportu Sprzętu z lub do Serwisu;

Wad spowodowanych zanieczyszczeniem Sprzętu lub powstałych w wyniku użycia do czyszczenia Sprzętu środków chemicznych nieprzeznaczonych do tego celu;

zaistnienia przypadków losowych niezależnych od sposobu eksploatacji (m.in. skutków powodzi, pożaru, przepięcia elektrycznego).

Scroll to Top
Przewiń do góry
Formularz reklamacyjny

Formularz reklamacyjny

Numer zgłoszenia, które chcesz zareklamować
Opisz problem, jaki masz ze urządzeniem

Dane kontaktowe

Imię i nazwisko
Imię i nazwisko
Imię
Nazwisko